?ㄥご娓?娲?_瑗垮?涓?璇轰?娲?????/title><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/theme/jinhua/css/common.css"/><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/theme/jinhua/css/style.css"/><script>var webroot="/";var infoid=196;var contenturl="http:///show.asp?id=196";</script><meta name="360-site-verification" content="8394428253c34c953f7863436a34e5fc" /> <script type="text/javascript" charset="utf-8" rel="nofollow" src="/@public/base.js"></script> </head><body><nav style="text-align: center;background-color: #bbdaa1;color: #333;"><h1><a href="/">amjs澳金沙门官网线路首页</a></h1></nav><div class="header"> <div class="layout head"> <div class="logo"> <a href="#"><img src="/theme/jinhua/img/top.jpg" alt=""/></a> </div> <div class="topbar"> <a href="#">瑗垮?淇?娲?????/a> | <a href="#">瑗垮?娓?娲?????/a> </div> </div> <div class="layout nav"> <ul class="fn-clear"> <li><a href="/">缃?绔?棣?椤?/a></li> <li><a href="/list_classid_3.html">???¢」??/a></li> <li><a href="/list_classid_35.html">?惰垂????</a></li> <li><a href="/list_classid_52.html">????椹?《</a></li> <li><a href="/list_classid_44.html">娑???娑?姣?</a></li> <li><a href="/list_classid_40.html">淇?娲???绠?/a></li> <li><a href="/list_classid_29.html">?版?娓?娲?</a></li> <li><a href="/list_classid_6.html">娓?娲??ヨ?</a></li> <li><a href="/list_classid_7.html">淇?娲?妗?渚?</a></li> <li><a href="/list_classid_8.html">??绯绘??浠?/a></li> </ul> </div></div><div class="layout banner"> <div id="KinSlideshow" > <a href="/show_id_149.html"><img src="/upfile/202207/2022070663161925.png" width="970" height="219" alt="???瑰伐" /></a> <a href="/show_id_1374.html"><img src="/upfile/202106/2021060733740513.png" width="970" height="219" alt="瑗垮?淇?娲????镐????? /></a> </div></div><div class="layout container"> <div class="sub"> <div class="pannel subclass"> <div class="hd"> <h2 class="title">??????绉?/h2> </div> <div class="bd"> <ul> <li><a href="/list_classid_9.html">瀹跺涵淇?娲?</a></li> <li><a href="/list_classid_10.html">瀹舵?挎????/a></li> <li><a href="/list_classid_11.html">宸ョ?娓?娲?</a></li> <li><a href="/list_classid_12.html">???娌荤??</a></li> </ul> </div> </div> <div class="pannel"> <div class="hd"> <h2 class="title">甯歌????</h2> <a class="more" href="/list_classid_51.html"></a> </div> <div class="bd"> <ul class="arclist"> <li><a href="/show_id_1373.html">瑗垮?椹?《????澶?灏??变?娆?/a></li> <li><a href="/show_id_1372.html">瑗垮?淇?娲?涓?骞虫?圭背(??浠锋?兼???灏???/a></li> <li><a href="/show_id_1371.html">瑗垮?浣?瀹朵?濮??????鹃??璋?/a></li> <li><a href="/show_id_1370.html">瑗垮?娑??????告?????????瀹?/a></li> <li><a href="/show_id_1369.html">120骞虫?垮??︾?荤??澶?灏???/a></li> <li><a href="/show_id_1368.html">瑗垮?涓?涓?????椹?《?佃??风??</a></li> <li><a href="/show_id_1367.html">瑗垮?淇?娲????稿??釜濂?/a></li> <li><a href="/show_id_1366.html">80骞虫?垮??︾?荤??澶?灏???/a></li> <li><a href="/show_id_1365.html">瑗垮?瀹舵?垮???哥?佃???绯绘?瑰?澶у??/a></li> <li><a href="/show_id_1364.html">瑗垮?淇?娲???绠$?????″??瀹瑰????涔?</a></li> <li><a href="/show_id_1363.html">瀹ゅ??娑?姣??????ㄤ?涔??规???濂?/a></li> <li><a href="/show_id_1362.html">瑗垮?淇?娲?瀹舵?垮???告????????姒????ㄨ??</a></li> <li><a href="/show_id_1361.html">瑗垮?淇?娲????稿????g???濂?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="pannel"> <div class="hd"> <h2 class="title">??绯绘??浠?/h2> <a class="more" href="/list_classid_8.html"></a> </div> <div class="bd"> <ul class="arclist"><li><p>瑗垮?涓?璇烘?娲?淇?娲?????/p></li><li><p>?佃?锛?029-88332949</p></li><li><p>???猴?15002903686</p></li><li><p>寰?俊锛?ss1840</p></li><li><p>?板??锛???ぎ?虹?浜??介??B1503</p></li><li><p>缃???锛?</p></li></ul> </div> </div> </div> <div class="main"> <div class="pannel show"> <div class="hd"> <h2 class="title"><span>?ㄥご娓?娲?</span><span id="hits" class="fn-hide">43541</span></h2> </div> <div class="bd fn-clear"> <p style="line-height:3em;"><span style="color:#c00000"></span></p><p style="line-height:3em;"><span style="font-size:14px">骞插???剧?肩???ㄥご骞垮????涓?绠¤?芥??绀哄??㈠舰璞★??撮??瑕???????互?稿?椤惧?杩?????惰?????????ㄥご????????????锛???姝や?绠℃??负浜?褰㈣薄杩??????锛??ㄥご?借?瀹???娓?娲???</span></p><p><br /></p><h2 style="line-height:3em;"><strong><span style="font-size:14px;color:#ff0000">瑗垮??ㄥご娓?娲??惰垂浠锋??/span></strong></h2><p style="line-height:3em;"><span style="font-size:14px">?规???ㄥご澶у???楂?浣????藉伐?炬??绛???绱?锛????告?娲??ㄥご浠锋?煎??00??-800??涔??淬??瀵逛??g?瓒?澶х??骞垮????锛?璇峰????澶?澧?娓?娲??ヤ环锛???????瀵??板?哄??褰??烘?ヤ环??</span></p><p><br /></p><h2 style="line-height:3em;"><strong><span style="font-size:14px;color:#ff0000">娓?娲??ㄥご娉ㄦ??浜?椤?/span></strong></h2><p style="line-height:3em;"><span style="font-size:14px">1????娓???璐???ㄥ?娓?娲???锛?</span></p><p style="line-height:3em;"><span style="font-size:14px">2??娓?娲??ㄥご?冲???瑕?涓や釜浜猴?涓?涓??娲?锛?涓?涓?淮?ょ?板?虹З搴?锛??叉?琛?浜鸿????涓??哄??锛?</span></p><p style="line-height:3em;"><span style="font-size:14px">3??瀵逛???甯︾?电???ㄥご锛??ㄦ?娲???蹇?椤诲?????垫?锛?杩?涓??辩?叉?硅?璐o?</span></p><p style="text-align:center;line-height:3em;"><img src="/upfile/202207/2022070641532129.png" style="float:none;width:702px;height:383px;" title="?ㄥご娓?娲?-涓?涓?娓?娲?骞垮?????ㄥご-瑗垮?涓?璇烘?娲????? border="0" hspace="0" vspace="0" width="702" height="383" /><br /></p><h2 style="line-height:3em;"><strong><span style="font-size:14px;color:#ff0000">娓?娲??ㄥご骞垮????????娓?娲?璁惧?</span></strong></h2><p style="line-height:3em;"><span style="font-size:14px">楂?绌轰?涓?绯诲??宸ュ?枫??姊??躲??楂????峰?????杞?川?垮?枫???峰6???瑰???娴风坏???炬?甯???浼哥缉????涓??ㄦ?娲???绛?</span></p><p><br /></p><p style="line-height:3em;"><span style="font-size:14px">???镐?2008骞磋?充?锛?娓?娲?杩?????涓??ㄥご??骞垮????锛?濡??惰???璇??镐氦??????4S?广??琛????ㄩ?€??甯